Adresa

Braće Ribnikar 63/3

21000 Novi Sad

Nutrileaders       © 2014

INVESTIRAMO U KVALITET

NUTRI BS-95

 

Sadržaj hranljivih materija:

 

Fosfor (kao P2O5)                        8%

Kalijum (kao K2O)                      12%

Bor (B)                                          0,4%

Molibden (Mo)                            0,2%

 

Formulacija: Rastvor- SL                  

 

KARAKTERISTIKE:  Visokotehnološki proizvod za folijarnu primenu baziran na bioaktivatorima, esencijalnim makro i mikroelementima (P, K, B, Mo) i prirodnim stimulantima (enzimskim katalizatorima, bioenzimima, itd.). Primenjuje se na zeljastim i drvenastim biljkama radi povećanja prinosa, kvaliteta i homogenosti cveta i ploda.                

 

PRIMENA: NUTRI BS-95se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta.

 

Usevi u kojima se koristi: POVRĆE, ZASADI VOĆA

Kod krompira Nutri BS-95 koristimo u fazi cvetanja za bolji razvoj krtola.

Sa ovim proizvodom kod voća postiže se proređivanje prihranjivanjem. Nutri BS-95 usmerava hranljive materije u već otvorene cvetove, dok se zatvoreni cvetovi suše. Time se postiže da se, prskanjem u tačno određenom trenutku cvetanja, prorede cvetovi, a ne novostvoreni plodovi. Ovaj način proređivanja je bolji od proređivanja plodova, jer biljka ne troši energiju na stvaranje malih plodova koji će u proređivanju biti odbačeni.        

                                                                                   

Količina za primenu: primenjuje se u povrtarstvu 1 l/ha i voćarstvu 1-1,5 l/ha.                      

 

SPECIFIČNOSTI: O specifičnostima prskanja pojedinih useva/zasada konsultovati stručno lice kompanije Nutrileaders D.O.O.

 

PAKOVANJA: 0.5l, 1l

PREPARATI