Adresa

Braće Ribnikar 63/3

21000 Novi Sad

Nutrileaders       © 2014

INVESTIRAMO U KVALITET

NUTRI CALCIUM 

 

Sadržaj hranljivih materija:

 

Slobodne aminokiseline                    2%

Azot (N) ukupni                              0,35%

Azot (N) organski                           0,35%

CaO                                                           9%        

 

Formulacija: Rastvor- SL

 

KARAKTERISTIKE: Koristi se u svim usevima, snabdevajući ih Ca. Aminokiseline pomažu da Ca bolje prodre u biljku kroz list i plod. Ukoliko se primenjuje kroz sistem za navodnjavanje, snižava pH vrednost u zoni korenovog sistema, što pomaže da ostali elementi budu lakše usvojeni. Mala količina N koju sadrži doprinosi boljem otvaranju stoma na listu i epidermisu plodova, a samim tim i boljem usvajanju hranljivih materija.

Zahvaljujući svojoj sofisticiranoj tehnologiji proizvodnje, jedan je od najboljih preparata na tržištu za snabdevanje biljaka kalcijumom.

 

PRIMENA: NUTRI CALCIUM se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta.  

 

Usevi u kojima se primenjuje: Svi usevi koji pokazuju potrebu za ovim elementom

Meso plodova dobija čvrstinu, a na pokožici voćarskih i povrtarskih plodova se sprečavaju oštećenja. Kao elemenat koji utiče na strukturu i čvrstinu ćelije u plodovima Ca je izuzetno bitan za sprečavanje nastajanja raznih oboljenja kako na otvorenom polju tako i u skladištu prilikom čuvanja.

 

Količina za primenu: Primenjuje se u ratarstvu i povrtarstvu 2,5 l/ha a u voćarstvu i vinogradarstvu 2 l/ha.

 

SPECIFIČNOSTI: Proizvode koji sadrže Ca proizvođači često upotrebljavaju odvojeno od pesticida, zbog njihove inkompatibilnosti. Zahvaljujući svojoj formuli, Nutri Calcium se odlično kombinuje sa pesticidima, kao i sa našim ostalim preparatima.

 

PAKOVANJA: 5 l

PREPARATI