Adresa

Braće Ribnikar 63/3

21000 Novi Sad

Nutrileaders       © 2014

INVESTIRAMO U KVALITET

NUTRI FOS - K

 

Sadržaj hranljivih materija:

 

Fosfor (kao P2O5)                   15%

Kalijum (kao K2O)                   10%

 

Formulacija: Rastvor- SL

 

KARAKTERISTIKE:  Visokoenergetska kombinacija fosfora

i kalijuma, aktivirana nukleofilnim reagensima koji stimulišu

anjonsku  aktivnost. Nutri Fos-K je specijalizovan za poboljšanje razvoja korena, poboljšanje cvetanja i formiranja plodova.

 

Zahvaljujući svom sastavu deluje protiv gljiva Phytophtora sp, Pythium sp, Rhizoctonia sp. Može se kombinovati sa fungicidima protiv Venturia inaequalis kod jabuke, da poboljša dejstvo fungicidnih preparata.

 

PRIMENA: NUTRI FOS-K se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta  na različitim tipovima zemljišta.

 

Usevi u kojima se koristi: POVRĆE, ZASADI VOĆA I VINOVE LOZE, SUNCOKRET, KUKURUZ, SOJA, ŠEĆERNA REPA

 

Fosfor i kalijum u obliku veoma pristupačnom za biljke poboljšavaju cvetanje, otvaraju ksilem i floem u biljci i omogućavaju bolji transport materije od korena do lista, uvećavaju površinu lista.

 

Primenjuje se folijarnim prskanjem u proleće i jesen u zavisnosti od useva u kom se koristi, a može se primeniti i kroz sisteme za navodnjavanje.

 

Količina za primenu: primenjuje se u povrtarstvu i 1-1,5 l/ha, a u ratarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu 2 l/ha.

 

SPECIFIČNOSTI: Ne mešati sa preparatima na bazi bakra, dimetoatom. Može se primenjivati nedelju dana pre i tri nedelje nakon fungicida koji sadrže bakar.

 

PAKOVANJA: 0.5 l, 1 l, 5 l

PREPARATI