Adresa

Braće Ribnikar 63/3

21000 Novi Sad

Nutrileaders       © 2014

INVESTIRAMO U KVALITET

NUTRI-K

 

Sadržaj hranljivih materija:

 

Kalijum (kao K2O)                             18 %

Slobodne aminokiseline                    2 %

Ukupni azot (N)                                 0.4 %

Organski azot (N)                              0.4 %

 

Formulacija: Rastvor- SL

 

KARAKTERISTIKE: Organo - mineralno đubrivo bogato kalijumom. Zahvaljujući svojoj kompleksnoj formulaciji stepen apsorpcije preko listova je izuzetno visok.

Utiče na obojenost pokožice i mesa ploda, veličinu, aromu i sadržaj šećera u njima.    

PRIMENA: NUTRI-K se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta  na različitim tipovima zemljišta.  

Usevi u kojima se primenjuje: POVRĆE, ŠEĆERNA REPA, ZASADI VOĆA, VINOVA LOZA

U šećernoj repi se primenjuje prilikom poslednjeg prskanja radi maksimizacije sadržaja šećera u korenu, kod paradajza za postizanje uniformne boje 7 dana pre promene boje plodova.

 

U zasadima voća primenjuje se prskanjem 2 puta i to 30-40 i 15-20 dana pre berbe radi postizanja bolje obojenosti, arome ploda i nakupljanja šećera u njima.

Nutri-K se koristi za nakupljanje šećera u grožđu, što može značajno da doprinese kvalitetu dobijenog vina.

 

Količina za primenu: generalna doza iznosi 2 l/ha za sve useve .Važno je prvobitno neutralizovati vodu sa preparatom NUTRILIZER pH Plus.

 

SPECIFIČNOSTI: Ne mešati sa mineralnim uljima, mineralnim kiselinama niti mešavinama koje sadrže S ili Ca.

 

PAKOVANJA: 0.5 l, 1 l, 5 l

PREPARATI