Adresa

Braće Ribnikar 63/3

21000 Novi Sad

Nutrileaders       © 2014

INVESTIRAMO U KVALITET

NUTRI BORON 

 

Sadržaj hranljivih materija:

 

Bor (kao B2O3)     14%                                                            

 

Formulacija: Rastvor- SL

 

KARAKTERISTIKE: Primenjuje se preko zemljišta,

kroz sisteme za navodnjavanje i folijarno. Nadoknadjuje

nedostatke bora u svim usevima.

 

PRIMENA: NUTRI BORONse primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta  na različitim tipovima zemljišta.  

Usevi u kojima se primenjuje: SUNCOKRET, ŠEĆERNA REPA, SOJA, POVRĆE, ZASADI VOĆA i VINOVE LOZE

 

U uljanim kulturama postiže se veći sadržaj proteina i produkcije ulja.

U povrću i voću se koristi za postizanje boljeg oprašivanja biljke, klijanja polena i zametanje plodova, dok se pri sazrevanju voća koristi za sprečavanje pucanja plodova.

 

Količina za primenu: Generalna doza iznosi 1-2 l/ha u zavisnosti od biljne vrste i fenofaze razvoja biljaka.

 

SPECIFIČNOSTI: Ne mešati sa neorganskim kiselinama, bakarnim preparatima.

 

Ne prekoračivati preporučene doze.

 

PAKOVANJA:  0.5l, 1l, 5 l

PREPARATI