Adresa

Braće Ribnikar 63/3

21000 Novi Sad

Nutrileaders       © 2014

INVESTIRAMO U KVALITET

NUTRIELEMENTS

 

Sadržaj hranljivih materija:

 

Gvožđe (Fe)                                 3%

Cink (Zn)                                      2%

Mangan (Mn)                              2%

Molibden (Mo)                          0.1%

Bor (B)                                        0.2%

 

Formulacija: Rastvor- SL

 

KARAKTERISTIKE: Primenjuje se preko zemljišta, kroz sisteme za navodnjavanje i folijarno.

Zahvaljujući EDTA helatnoj formi svojih komponenata (Fe, Zn, Mn) i neorganskim oblicima B i Mo veoma je stabilan i može se mešati sa NPK đubrivima bez rizika od taloženja.

 

PRIMENA: NUTRIELEMENTS se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta.  

 

Usevi u kojima se primenjuje: POVRĆE I ZASADI VOĆA

Ovaj proizvod, svojom kompleksnom formulom lako prodire u tkivo biljke, obezbeđujući joj sve potrebne mikroelemente. Primenjuje se u svim usevima i zasadima, sa ciljem da ispravi nedostatke u ishrani biljaka mineralnim elementima, kao i eventualna fiziološka oboljenja.

Količina za primenu: Generalna doza iznosi 2 l/ha folijarno, a preko sistema za navodnjavanje 3-4 l/ha .

 

SPECIFIČNOSTI: Ne primenjivati sa proizvodima koji imaju jako kiselu ili jako alkalnu reakciju, neorganskim kiselinama ili CaSO4. Ne prekoračivati preporučene doze.

 

PAKOVANJA: 0.5l, 1 l

PREPARATI