Adresa

Braće Ribnikar 63/3

21000 Novi Sad

Nutrileaders       © 2014

INVESTIRAMO U KVALITET

NUTRILIZER pH PLUS 

 

 

Sadržaj hranljivih materija:

 

Ukupni ekstrakt humusa           18%

Slobodne aminokiseline               3%

K2O                                                   15%                        

 

Formulacija: Rastvor- SL

 

KARAKTERISTIKE:  Visokotehnološki produkt koji se koristi za regulisanje pH vrednosti vode i rastvora pesticida. pH vrednost  je veoma važna za mnoge hemijske i biohemijske reakcije u rastvoru i ima veliki uticaj na stabilnost preparata u njemu, tako da je ovaj preparat i formulisan u cilju postizanja najboljih rezultata primenjenih preparata.  

                                                                       

PRIMENA: NUTRILIZER pH PLUS se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta.

Usevi u kojima se primenjuje: Svi usevi i zasadi.

Nakon dodavanja ovog preparata pH vrednost rastvora iznosi oko 6.

Na ovaj način postiže se jači efekat primenjenih preparata.

Najbolje rezultate daje kada se koristi u kombinaciji sa Nutri K.

 

Količina  za primenu: Kada pH vrednost  rastvora  iznosi 7-8 primenjuje se 1  l preparata na 1000  l vode, a pri pH > 8 potrebno je primeniti 2 l preparata Nutrilizer pH Plus na 1000 l vode.

Generalna doza u ratarstvu i povrtarstvu iznosi 1l/ha, u voćarstvu 1.5 l/ha i u vinogradarstvu 1.5 l/ha.

 

SPECIFIČNOSTI: Ne mešati direktno sa Cu bez prethodnog razblaženja, CaSO4  ili mineralnim uljima bez prethodne probe.

 

PAKOVANJA: 0.5l, 1 l, 5 l

PREPARATI