Adresa

Braće Ribnikar 63/3

21000 Novi Sad

Nutrileaders       © 2014

INVESTIRAMO U KVALITET

Za pravilan razvoj svake biljke i postizanje visokog kvaliteta plodova neophodan je unos hranljivih elemenata. U zavisnosti od količine u kojoj ih biljka usvaja, elementi su podeljeni u grupe makro i mikro elemenata. Ipak, unos elemenata iz obe grupe je podjednako važan, jer nedostatak bilo kog elementa u optimalnoj količini vodi do zaostatka biljke u razvoju, smanjenja otpornosti biljke prema bolestima ili nemogućnosti proizvodnje visoko kvalitetnih plodova. Ugljenik, kiseonik i vodonik biljke usvajaju iz vode i vazduha, dok se ostalim makroelementima najkvalitetnije snabdevaju iz različitih formulacija đubriva.

Gvožđe, bor, cink, mangan, bakar i molibden se često nalaze u zemljištu u nedostupnim oblicima, pa ih je najprikladnije obezbediti biljci kroz folijarno prihranjivanje.

VAŽNOST PRIHRANJIVANJA I ULOGA HRANJIVIH ELEMENATA

U BILJNOJ ISHRANI